Profiel:

 • Licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel)

 • Advocaat bij de Balie te Brussel (Nederlandse Orde van Advocaten);
  Mr. Dirk Schoenmakers werd beëdigd in 1981 door het Hof van Beroep te Antwerpen.
  Als gevolg daarvan heeft hij wettelijk geregelde rechten en verplichtingen, zoals het beroepsgeheim, de plichtenleer, tuchtrechtspraak, een aansprakelijkheidsverzekering, permanente opleiding, etc.
  Voor meer informatie www.baliebrussel.be


 • Voorzitter van de Onderzoekskamer van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

 • Lesgever Plato en Kamer voor Handel en Nijverheid

 • Talenkennis: Nederlands, Frans en Engels

Advocaat Mr. Dirk SCHOENMAKERS
Lakensestraat 111, B – 1000 Brussel
Telefoon: + 32(0)2 626 26 66 - Fax: +32 (0)2 626 26 67
E-mail: info@advocaatschoenmakers.be